Dekan

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

E-Posta:erk.hacıhasanoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Rektör 
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

E- Posta:cengiz.yilmaz@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Serap SARP
Doktora: Brunel University London, Pazarlama, 2019
Araştırma Alanları: Kurumsal Pazarlama, KOBI’lerde Pazarlama ve Performans, Yapay Zeka.

E-posta: serap.sarp@agu.edu.tr                                                                                                Kişisel Sayfa

 

 

 

 

Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

E-posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN
Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2014
Araştırma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Dijital Pazarlama, Firmaların Dijitalleşmesi, Teknoloji Stratejisi, Rekabetçi İstihbarat

E-posta: faruk.guven@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Öğretim Görevlisi, Dr. Seyit GÖKMEN

Doktora: University of Birmingham,Finance, 2015
Araştırma Alanları: Finansal Aracılık, Finansal Ekonometri, Bankacılık Odaklı Mikroekonomi

E-posta: seyit.gokmen@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

 

Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Umut TÜRK 
Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017
Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

E-posta: umut.turk@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017.

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

E-posta: aliyavuz.polat@agu.edu.tr​

 

 

Doç. Dr. Eyüp Doğan

Doktora: Clemson University, USA, 2017

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat 

E-Posta: eyup.dogan@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Heiko SCHUSS
Doktora: Friedrich Alexander University, Erlangen Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman 

E-posta: heiko.schuss@agu.edu.tr​
Kişisel Sayfa

 

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Burak Kağan DEMİRTAŞ
Doktora: University of Southampton, 2019
Araştırma Alanları: Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Mikto İktisat, Çalışma Ekonomisi 

E-posta:burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Eda USTAOĞLU
Doktora: University College Dublin, 2012
Araştırma Alanları: Ulaşım altyapısının ekonomik değerlendirmesi, Sürdürülebilirlik etki değerlendirmesi, Kentsel ve bölgesel ekonomi, Arazi kullanımı ve çevre bilimi 

E-posta: eda.ustaoglu@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Abdullah ÇOLAK

Doktora: Erciyes Üniversitesi, Üretim Yönetimi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Blockchain, Esnek Üretim Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0

E-posta:abdullah.colak@agu.edu.tr                                                                                          Kişisel Sayfa

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Rana TORUN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Uluslararası Finansal Piyasalar 

E-posta:rana.torun@agu.edu.tr                                                                                                  Kişisel Sayfa

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Serhat ÖZER

Doktora: Anadolu Üniversitesi, Pazarlama (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Tüketici Davranışları, Pazarlama İletişimi, Değerin Ortak Yaratımı, Marka Deneyimi

E-posta:serhat.ozer@agu.edu.tr                                                                                              Kişisel Sayfa

 

 

 

Arş. Gör. Ömer Faruk ÜNLÜSOY

Doktora: Avrasya Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Veri Bilimi, Veri Analizi 

E-posta:omerfaruk.unlusoy@agu.edu.tr                                                                                    Kişisel Sayfa

 

 

 

Arş. Gör. Mahir Alper BİLGİCİ

Master: Erciyes Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Finansal Piyasalar, Portföy Yönetimi

E-posta: mahiralper.bilgici@agu.edu.tr                                                                                      Kişisel Sayfa

 

 

Arş. Gör. Nagehan Köse

Master: Selçuk Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)                                                  Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon

E-posta: nagehan.kose@agu.edu.tr                                                                                        Kişisel Sayfa

 

 

Arş. Gör. Serap BÜLBÜL

Doktora: Marmara Üniversitesi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Mikro İktisat, Politik İktisat 

E-posta:serap.bulbul@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Gülcan DOĞANAY

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Sürdürülebilirlik.

E-posta:gulcan.doganay@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Abdullah DOĞAN 

PhD.: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ekonomi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Oyun Teorisi, Deneysel Politik Ekonomi 

E-posta:abdullah.dogan@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Mustafa Semih PEKER 

Master: İstanbul Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Tarım Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve Ekonomik Büyüme

E-posta:semih.peker@agu.edu.tr

 

 

 

Arş. Gör. Ayşenur DURAK

Master: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ekonomi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Mikroekonomi, Davranışsal İktisat, İktisat Sosyolojisi, İktisat Psikolojisi 

E-posta:aysenur.durak@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Gülnur ACAR 

Master:Hacettepe Üniversitesi, İktisat (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, İktisat Tarihi 

E-posta:gulnur.acar@agu.edu.tr