Dekan 
Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

E-Posta:erk.hacıhasanoglu[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Rektör Yard.
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

E- Posta:cengiz.yilmaz[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, İşletme, 2014
Araştırma Alanları:Stratejik İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim, Çatışma Yönetimi, Örgütsel Davranış

E-posta: harika.suklun[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

E-posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN
Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2014
Araştırma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Dijital Pazarlama, Firmaların Dijitalleşmesi, Teknoloji Stratejisi, Rekabetçi İstihbarat

E-posta: faruk.guven@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi Serap SAP

Doktora: Brunel University London, Pazarlama, 2019
Araştırma Alanları: Kurumsal Pazarlama, KOBI’lerde Pazarlama ve Performans, Yapay Zeka.

E-posta: serap.sap@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

 

Bölüm Başkanı 

Dr. Öğretim Üyesi Umut TÜRK 
Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017
Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

E-posta: umut.turk@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017.

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

E-posta: aliyavuz.polat@agu.edu.tr​

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Heiko SCHUSS
Doktora: Friedrich Alexander University, Erlangen Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman 

E-posta: heiko.schuss@agu.edu.tr​
Kişisel Sayfa

 

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan

Doktora: Clemson University, USA, 2017

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat 

E-Posta:eyup.dogan[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Öğretim Görevlisi Burak Kağan DEMİRTAŞ
Doktora: University of Southampton, 2019
Araştırma Alanları: Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Mikto İktisat, Çalışma Ekonomisi 

E-posta:burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

 

 

Uluslararası Ofis Direktörü

Öğretim Görevlisi Emeric Abrignani

Y. Lisans: Grenoble Graduate School of Business (GGSB) - Uluslararası İşletme
Y. Lisans: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) - İşletme

E-posta:emeric.abrignani[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Uluslararası Ofis (Pazarlama, Ortaklık ve İşe Alım)

Öğretim Görevlisi Charlotte Justine

Y. Lisans: ESC Rennes School of Business, Uluslararası İşletme ve Pazarlama, 2013

E-Posta:charlotte.justine[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa