Dekan 

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

E-Posta:erk.hacıhasanoglu[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Rektör 
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

E- Posta:cengiz.yilmaz[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, İşletme, 2014
Araştırma Alanları:Stratejik İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim, Çatışma Yönetimi, Örgütsel Davranış

E-posta: harika.suklun[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dekan Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

E-posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN
Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2014
Araştırma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Dijital Pazarlama, Firmaların Dijitalleşmesi, Teknoloji Stratejisi, Rekabetçi İstihbarat

E-posta: faruk.guven@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğretim Görevlisi Serap SAP

Doktora: Brunel University London, Pazarlama, 2019
Araştırma Alanları: Kurumsal Pazarlama, KOBI’lerde Pazarlama ve Performans, Yapay Zeka.

E-posta: serap.sap@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

 

Bölüm Başkanı 

Dr. Öğretim Üyesi Umut TÜRK 
Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017
Araştırma Alanları: Kent Ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

E-posta: umut.turk@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017.

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

E-posta: aliyavuz.polat@agu.edu.tr​

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Heiko SCHUSS
Doktora: Friedrich Alexander University, Erlangen Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman 

E-posta: heiko.schuss@agu.edu.tr​
Kişisel Sayfa

 

 

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan

Doktora: Clemson University, USA, 2017

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat 

E-Posta: eyup.dogan@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Öğretim Görevlisi Burak Kağan DEMİRTAŞ
Doktora: University of Southampton, 2019
Araştırma Alanları: Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Mikto İktisat, Çalışma Ekonomisi 

E-posta:burakkagan.demirtas@agu.edu.tr

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk ALADAĞ

Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, 2020.
Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim, İş Etiği, Örgütsel Davranış

E-posta: omerfaruk.aladag@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Abdullah ÇOLAK

Doktora: Erciyes Üniversitesi, Üretim Yönetimi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Blockchain, Esnek Üretim Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0

E-posta:abdullah.colak@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Rana TORUN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Uluslararası Finansal Piyasalar 

E-posta:rana.torun@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Serhat ÖZER

Doktora: Anadolu Üniversitesi, Pazarlama (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Tüketici Davranışları, Pazarlama İletişimi, Değerin Ortak Yaratımı, Marka Deneyimi

E-posta:serhat.ozer@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Ömer Faruk ÜNLÜSOY

Doktora: Avrasya Üniversitesi, İşletme (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Veri Bilimi, Veri Analizi 

E-posta:omerfaruk.unlusoy@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Dr. Erhan MUĞALOĞLU

Doktora: Erciyes Üniversitesi, 2018.
Araştırma Alanları: Enerji Ekonomisi, Finansal Ekonometri ve Zaman Serisi Analizi 

E-posta:erhan.mugaloglu@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Serap BÜLBÜL

Doktora: Marmara Üniversitesi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Mikro İktisat, Politik İktisat 

E-posta:serap.bulbul@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Gülcan DOĞANAY

Master: Erciyes Üniversitesi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Sürdürülebilirlik, Uluslararası İktisat ve Ekonomik Büyüme. 

E-posta:gulcan.doganay@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Abdullah DOĞAN 

Master: Munich Ludwig Maximilian Üniversitesi, 2021. 
Araştırma Alanları: İktisat Tarihi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Oyun Teorisi, Deneysel Politik Ekonomi 

E-posta:abdullah.dogan@agu.edu.tr

 

 

Arş. Gör. Suat MUMCU

Master: İstanbul Üniversitesi (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Su Ekonomisi Orman Ekonomisi 

E-posta:suat.mumcu@agu.edu.tr