Yönetim Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999.
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri.