FAKÜLTE KURULU

Adı-Soyadı

Görev Yeri/Görevi

Görevi

Prof.Dr.Erk HACIHASANOĞLU

Yönetim Bilimleri Fakültesi (Dekan )

Başkan

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Ekonomi Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

İşletme Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

İşletme Bölüm Başkanı Yardımcısı

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ERDOĞAN

Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Umut TÜRK

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

 

Fakültemizde, Fakülte Yönetim Kurulu bulunmamaktadır. Fakültemiz ile ilgili kararlar üniversite yönetim kurulunda alınmaktadır.