FAKÜLTE KURULU

Adı-Soyadı

Görev Yeri/Görevi

Görevi

Prof.Dr.Erk HACIHASANOĞLU

Yönetim Bilimleri Fakültesi (Dekan )

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Yönetim Bilimleri Fakültesi (Dekan Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

İşletme Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Umut TÜRK

Ekonomi Bölüm Başkanı

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz POLAT

Ekonomi Bölümü

Seçilmiş Üye

Dr. Öğretim Üyesi Faruk GÜVEN

İşletme Bölümü

Seçilmiş Üye


Fakültemizde, Fakülte Yönetim Kurulu bulunmamaktadır. Fakültemiz ile ilgili kararlar üniversite yönetim kurulunda alınmaktadır.