FAKÜLTE KURULU

Prof.Dr.Erk HACIHASANOĞLU

Dekan (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

İşletme Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Umut TÜRK

Ekonomi Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ali Yavuz POLAT

Üye

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Eyüp DOĞAN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Burak Kağan DEMİRTAŞ

Üye

Dr. Öğretim Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Faruk GÜVEN 

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Serap SARP 

Üye


Fakültemizde, Fakülte Yönetim Kurulu bulunmamaktadır. Fakültemiz ile ilgili kararlar üniversite yönetim kurulunda alınmaktadır.