Dekan 
Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

E-Posta:erk.hacıhasanoglu[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Rektör Yard.
Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

E- Posta:cengiz.yilmaz[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi, 2014
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

E-Posta:eyup.dogan[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, İşletme, 2014
Araştırma Alanları:Stratejik İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim, Çatışma Yönetimi, Örgütsel Davranış

E-posta: harika.suklun[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

E-posta: selen.madenoglu@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN
Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2014
Araştırma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Dijital Pazarlama, Firmaların Dijitalleşmesi, Teknoloji Stratejisi, Rekabetçi İstihbarat

Email: faruk.guven@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

 

Öğretim Görevlisi Serap SAP
Doktora: Brunel University London, Pazarlama, 2019
Araştırma Alanları: Kurumsal Pazarlama, KOBI’lerde Pazarlama ve Performans, Yapay Zeka.

Email: serap.sap@agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Uluslararası Ofis Direktörü

Öğretim Görevlisi Emeric Abrignani

Y. Lisans: Grenoble Graduate School of Business (GGSB) - Uluslararası İşletme
Y. Lisans: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) - İşletme

E-posta:emeric.abrignani[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa

 

Uluslararası Ofis (Pazarlama, Ortaklık ve İşe Alım)

Öğretim Görevlisi Charlotte Justine

Y. Lisans: ESC Rennes School of Business, Uluslararası İşletme ve Pazarlama, 2013

E-Posta:charlotte.justine[at]agu.edu.tr
Kişisel Sayfa